Kwaliteit

Kwaliteit in ondernemen betekent voor de Firma Evenboer behalve een goed product ook een gezonde en veilige werkomgeving en een schoon milieu. Er is voldoende ruimte voor opleiding van jongeren en goede (bij)scholing voor de werknemers. Daarom is de Firma aangesloten bij o.a. de volgende organisaties:

VCA
De firma Evenboer is VCA** gecertificeerd. De VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Kenteq
De firma Evenboer is een Kenteq Erkend leerbedrijf. Het Kenteq is het Kenniscentrum voor technisch vakmanschap.

OOM
De firma Evenboer is aangesloten bij OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. In Nederland zijn meer dan 15.000 bedrijven en meer dan 150.000 werknemers bij OOM aangesloten. Hun missie is het stimuleren van opleiding en het professionaliseren van de metaalbranche.

Fa. Evenboer
Smederij en constructiewerkplaats
Landbouwmechanisatiebedrijf
 
Adres: Middenweg 1
1151 EW
Broek in Waterland
Telefoon: 020 - 403 1288
Fax: 020 - 403 3280
Email: info@evenboer.nl